Lasten ja nuorten kurssit

Toistaiseksi kurssitoiminta on keskeytetty koronaviruksen tuomien rajoitusten vuoksi.

TOISTAISEKSI KURSSITOIMINTA ON KESKEYTETTY.
Mietitkö mille kurssille ilmoittautua? Ota rohkeasti yhteyttä ravikoulu@hevosopisto.fi

Alkeiskurssi I

Alkeiskurssi I on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita ja ravihevosen hoitoa ja ajoa. Lähtötasovaatimusta ei ole. Kurssilla opetellaan tallin ja hevosten rutiineja, hevosten hoitoa ja käsittelyä sekä hevosten rehuja ja ruumiinosia. Kurssilla tutustutaan hevosten eri rotuihin, väreihin, merkkeihin sekä ravihevosen varusteisiin. Kurssin aikana opitaan muun muassa tallin säännöt, taluttamaan ja harjaamaan hevosta sekä tulkitsemaan hevosen ilmeitä ja eleitä. Lisäksi opitaan ohjaajan avustuksella valjastamaan hevonen ja alkeet hevosen ajamisesta; kuinka mennään suoraan, seistään paikallaan ja käännetään.

Kohderyhmä

Yli 7-vuotiaat lapset, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita sekä ravihevosen hoitoa ja ajoa.

Lähtötasovaatimus

Ei lähtötasovaatimuksia

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Tallirutiinit ja tallin hoito
 • Hevosten hoito ja käsittely
 • Hevosen aistit
 • Hevosen ruumiinrakenne
 • Hevosrodut, värit ja merkit
 • Ravihevosen yleisimmät varusteet, valjastus ja ajaminen

Tavoitteet

 • Ymmärtää ravikoulun säännöt
 • Kuinka hevoselle laitetaan riimu ja talutetaan
 • Kuinka hevonen harjataan, harjojen nimet ja kuinka hevosen kaviot puhdistetaan
 • Tunnistamaan hevosen ilmeet ja eleet
 • Muutamia tavallisimpia hevosten värejä ja rotuja
 • Ravihevosen varusteet, valjastus ja kärryt
 • Ohjaajan avustuksella pystyy valjastamaan hevosen
 • Kuinka saa hevosen kulkemaan eteenpäin, seisomaan paikallaan ja kääntymään ajaessa

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Tiistaisin klo 16:30
9.2, 16.2, 23.2, 2.3 & 9.3

Perjantaisin klo 16:30 (tiiviskurssi 4 x 1,5t, hinta 135 €)
28.5, 4.6, 11.6 & 18.6

Hinta 165€

Alkeiskurssi II

Alkeiskurssi 2 on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet Alkeiskurssi 1 tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla tutustutaan hevosen käyttäytymiseen ja aisteihin, hoitoon ja käsittelyyn sekä tallin turvallisuuteen ja tallissa käyttäytymiseen. Kurssilla opetellaan valjastamaan ja ajamaan, jonka kautta ravihevosen varusteet tulevat tutuksi.Tavoitteena on, että kurssin jälkeen lapsi osaa toimia tallissa turvallisesti,
tuntee hevosen tavallisimmat tarpeet sekä tietää sen käyttäytymisestä ja aisteista. Lisäksi lapsi osaa laittaa hevoselle riimun ja taluttaa, tuntee valjaat ja kärryjen osia, pystyy valjastamaan ja ajamaan suoraan sekä pysäyttämään ja kääntämään avustettuna.

Kohderyhmä

Yli 7-vuotiaat lapset, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita sekä ravihevosen hoitoa ja ajoa.

Lähtötasovaatimus

Alkeiskurssi 1 suorittaminen tai vastaava osaaminen (osaa taluttaa, toimia turvallisesti tallissa ja hevosten kanssa, valjastaa ja ajaa avustettuna)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Hevosten tarpeet, käyttäytyminen ja aistit
 • Hevosen hoito ja käsittely
 • Tallin turvallisuus ja käyttäytyminen
 • Ravihevosen yleisimmät varusteet
 • Ravihevosen valjastus ja ajaminen

Tavoitteet

 • Hevosen tavallisimmat tarpeet, käyttäytyminen ja aistit
 • Mitkä turvallisuussäännöt pätevät tallissa
 • Kuinka hevoselle laitetaan riimu ja talutetaan
 • Kuinka hevonen harjataan sekä harjojen nimet
 • Valjastus, päävehkeet ja kärryjen isoimmat osat
 • Ohjaajan avustuksella pystyy valjastamaan hevosen
 • Ohjaajan avustuksella saa hevosen kulkemaan eteenpäin, seisomaan paikallaan ja kääntymään ajaessa

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Tiistaisin klo 16:30
16.3, 23.3, 30.3, 6.4 & 13.4

Hinta 165€

Perusajo-kurssi

Peruskurssi on suunnattu yli 7-vuotiaille, jotka ovat suorittaneet. Jatkokurssi 2 tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opetellaan tallissa toimimista ja tallin hoitorutiineja, terveen hevosen tuntomerkit ja hevosen
säännöllinen terveydenhoito sekä tutustutaan tallin lääkekaappiin. Tavoitteena on tutustua tallirutiineihin sekä työvälineisiin, opitaan tunnistamaan hevosen
eri tarpeet ja muutamia hevosten tavallisimpia sairauksia. Kurssin aikana opit varusteiden hoitoa sekä ajamaan yksin ja ryhmässä radalla

Kohderyhmä

Yli 7-vuotiaat lapset, jotka haluavat syventää hevostaitoja ja oppia ajamaan sujuvasti ryhmässä.

Lähtötasovaatimukset

Jatkokurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (osaa ajaa käyntiä ja ravia harjoitusradalla)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Tallit ja niiden hoitorutiinit
 • Terve hevonen
 • Hevosen säännöllinen terveydenhoito
 • Tallin lääkekaappi
 • Hevosen valjastaminen ja ajaminen

Tavoitteet

 • Tallin tavallisimmat rutiinit
 • Tavallisimmat työvälineet
 • Terveen hevosen tuntomerkit
 • Muutamia tavallisimpia hevosen sairauksia
 • Tallin lääkekaapin sisältö
 • Hevosen varusteiden hoito
 • Ravihevosen ajaminen yksin ja monen valjakon ryhmässä
 • Radalla ajaminen

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Perusajo I

Tiistaisin klo 16:30
20.4, 27.4, 4.5, 11.5 & 18.5

Perusajo II

Tiistaisin klo 16:30
25.5, 1.6, 8.6, 15.6 & 22.6

Hinta 165€

Jatkokurssi I

Jatkokurssi 1 on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet perusajokurssit tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opetellaan hevosen anatomiaa, kavioiden hoitoa, hevosten värejä, ravihevosrotuja, turvallista hevosten käsittelyä sekä ravihevosen valjastusta ja ajamista. Tavoitteena on oppia hevosen ulkoiset anatomiset osat, kavioiden hoitoa, pukemaan ja riisumaan loimi turvallisesti,tavallisimmat ravihevosrodut, valjastamaan ravihevonen ja ajamaan käyntiä sekä ravia radalla.

Kohderyhmä

Yli 7-vuotiaat lapset, jotka haluavat oppia ravihevosen hoitoa ja ajoa.

Lähtötasovaatimus

Alkeiskurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (osaa valjastaa ja ajaa ohjattuna, toimia turvallisesti tallissa ja taluttaa hevosta)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Hevosen anatomia
 • Kavioiden hoito
 • Hevosen värit
 • Ravihevosrodut
 • Turvallinen hevosen käsittely
 • Ravihevosen valjastus ja ajaminen

Tavoitteet

 • Hevosen ulkoiset anatomiset osat
 • Kuinka hoidetaan hevosen kaviot
 • Kuinka hevoselle puetaan ja otetaan loimi pois turvallisesti
 • Tavallisimmat ravihevosrodut
 • Kuinka valjastetaan ravihevonen
 • Kuinka ajetaan hevosella käyntiä ja ravia radalla

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Perjantaisin klo 16:30
8.1, 15.1, 22.1, 29.1 & 5.2

Hinta 165€

Jatkokurssi II

Jatkokurssi 2 on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet jatkokurssi 1 tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opetellaan hevosen anatomiaa, hevosten merkkejä ja merkkien selityksiä. Lisäksi
opitaan turvallista hevosen käsittelyä sekä ravihevosen valjastusta ja ajamista. Tavoitteena on oppia hevosen ulkoisia anatomisia osia, pukemaan ja riisumaan hevoselta loimi turvallisesti, valjastamaan ravihevonen sekä ajamaan käyntiä ja ravia radalla.

Kohderyhmä

Yli 7-vuotiaat lapset, jotka haluavat oppia ravihevosen hoitoa ja ajoa.

Lähtötasovaatimus

Jatkokurssi 1 suorittaminen tai vastaava osaaminen (osaa valjastaa, ajaa käyntiä ja ravia)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Hevosen anatomia
 • Hevosen merkit
 • Hevosen aistit
 • Merkkien selitykset
 • Turvallinen hevosen käsittely
 • Ravihevosen valjastus ja ajaminen

Tavoitteet

 • Hevosen ulkoiset anatomiset osat
 • Kuinka hevoselle puetaan ja otetaan loimi pois turvallisesti
 • Hevosten merkkien selitykset
 • Kuinka valjastetaan ravihevonen
 • Kuinka ajetaan hevosella käyntiä ja ravia radalla

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Sunnuntaisin klo 11:30
29.11, 6.12, 13.12, 20.12 & 3.1

Perjantaisin klo 16:30
12.2, 19.2, 26.2, 5.3 & 12.3

Hinta 165€

Valmennuskurssi

Valmennuskurssi on suunnattu yli 7-vuotiaille, jotka ovat suorittaneet jatkokurssin tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opitaan hevosen rehuja, tutustutaan hevosen kuljettamiseen, ravihevosen valmentamiseen, hevosen
hoitoon rankemman valmennuksen jälkeen ja opitaan ajamaan kellon kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan hevosen tavallisimmat rehut, oppia käytännöt hevosen turvallisesta lastaamisesta, erilaiset hevosen valmennustavat,lämmittämään ja hiittaamaan hevonen, hoitamaan hevosta rankemman treenin jälkeen sekä ajanoton periaatteet ajettaessa. Kurssille voi osallistua myös omalla ponilla.

Kohderyhmä

Yli 8-vuotiaat lapset, jotka suunnittelevat poniajolupakurssin suorittamista.

Lähtötasovaatimukset

Peruskurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (osaa ajaa yksin ja ryhmässä)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Hevosrehut
 • Hevosen kuljettaminen
 • Ravihevosen valmentaminen
 • Hevosen hoito rankemman valmennuksen jälkeen
 • Kellon kanssa ajaminen

Tavoitteet

 • Hevosen tavallisimmat rehut
 • Kuinka hevonen lastataan turvallisesti
 • Hevosen erilaiset valmennustavat
 • Kuinka hevonen lämmitetään ja hiitataan
 • Kuinka hevonen hoidetaan rankemman treenin jälkeen
 • Ajanoton periaatteet ajettaessa
 • Kuinka ajetaan vakaata tempoa 1000m

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Valmennus I

Sunnuntaisin klo 11:30
10.1, 17.1, 24.1, 31.1 & 7.2

Perjantaisin klo 16:30
19.3, 26.3, 2.4, 9.4 & 16.4

Valmennus II

Sunnuntaisin klo 11:30
14.2, 21.2, 28.2, 7.3 & 14.3

Perjantaisin klo 16:30
23.4, 30.4, 7.5, 14.5 & 21.5

Hinta 165€

Kilpakurssi

Kilpakurssi on suunnattu yli 9-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet valmennuskurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kilpakurssilla opetellaan ajamaan kilparadalla porukassa, volttilähdön alkeet, ravihevosen
erikoisvarusteita ja miten hevosen kanssa toimitaan kilpailuissa. Tavoitteena on oppia tavallisimmat säännöt ajettaessa kilparadalla, oppia tunnistamaan
startti ja maali, ravihevosen tavallisimmat erikoisvarusteet, varusteiden valinta kilpahevoselle, hevosen viimeistely kilpailuun, hevosen hoito lähdön jälkeen ja lukemaan lähtölistan tietoja. Kurssi antaa valmiudet suorittaa poniajolupakurssin tai C-ajolupakurssin. Kurssille voi osallistua myös omalla ponilla.

Kohderyhmä

Yli 9-vuotiaat lapset, jotka aikovat suorittaa poniajolupakurssin.

Lähtötasovaatimukset

Valmennuskurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (ajanotto, osaa lämmittää ponin, tuntee valmennuksen periaatteet)

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Kilparadalla ajaminen
 • Volttilähdön alkeet
 • Ravihevosen erikoisvarusteet
 • Hevonen kilpailussa

Tavoitteet

 • Tavallisimmat säännöt ajettaessa kilparadalla
 • Missä startti ja maali ovat sinun kotiradallasi
 • Ravihevosen tavallisimmat erikoisvarusteet
 • Kuinka varusteet valitaan kilpahevoselle
 • Kuinka hevonen viimeistellään kilpailuun
 • Kuinka hevonen hoidetaan lähdön jälkeen
 • Kuinka lähtölistan tietoja luetaan
 • Kuinka koelähtö suoritetaan

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Kilpa I

Sunnuntaisin klo 11.30
21.3, 28.3, 4.4, 11.4 & 18.4

Kilpa II

Tiistaisin 16:30
5.1, 12.1, 19.1, 26.1 & 2.2

Sunnuntaisin klo 11:30
25.4, 2.5, 9.5, 16.5 & 23.5

Hinta 165€

Ajotunnit

Ajotunnit on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet Ravikoululla vähintään alkeiskurssin tai hallitsevat vastaavat taidot. Ajotunneilla pääpaino on valjastamisessa, ajamisessa ja hevosen päivittäisessä hoidossa. Tunneilla ei varsinaista teoriaosuutta.

Kohderyhmä

Ajotunnit on suunnattu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka ovat suorittaneet ravikoululla vähintään alkeiskurssin tai hallitsevat vastaavat taidot

Lähtötasovaatimukset

Suorittanut ravikoululla vähintään alkeiskurssin tai hallitsevat vastaavat taidot.

Laajuus

Sisältö

 • Valjastaminen ja ajaminen
 • Ryhmässä ajaminen
 • Kellottaminen
 • Ajamisen hallinta sekä ohitukset
 • Maastossa ajaminen

Seuraavat alkavat kurssit

Lauantaisin klo 13:30, poikkeukset hopotissa

Hinta 165€