Aikuisten kurssit

Alkeiskurssi I & II

Jatkokurssi I & II

 

Kysymyksiä kursseista? Ota rohkeasti yhteyttä ravikoulu@hevosopisto.fi

Alkeiskurssi I

Aikuisten alkeiskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka haluavat tutustua raviurheilun maailmaan. Lähtötasovaatimusta ei ole. Kurssilla opetellaan tunnistamaan hevosen käyttäytymistä, tutustaan hevosen käsittelyyn ja valjastukseen. Kurssin jälkeen osaat hevosen turvallisen käsittelyn ja perushoidon. Osaat valjastaa hevosen, ajaa käyntiä ja ravia sekä tunnistat hevosen tavallisimmat varusteet.

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita sekä ravihevosen hoitoa ja ajoa

Lähtötasovaatimus

Ei mitään

Tavoitteet

 • Hevosen käyttäytymiseen tutustuminen
 • Hevosen hoidon oppiminen
 • Turvallinen toimiminen hevosen kanssa
 • Varusteisiin ja valjastukseen tutustuminen
 • Hevosella ajo käynnissä ja hölkässä

Seuraava alkava kurssi hopotissa!

Lauantaisin klo 11:00
9.1, 16.1, 23.1, 3.2 & 10.2

Tiistaisin klo 18:00
9.2, 16.2, 23.2, 2.3 & 9.3

Perjantaisin klo 18:00
19.3, 26.3, 2.4, 9.4 & 16.4

Lauantaisin klo 9:00
8.5, 15.5, 22.5, 29.5 & 5.6

Hinta 255 €

Alkeiskurssi II

Aikuisten alkeiskurssi II on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka haluavat tutustua raviurheilun maailmaan. Lähtötasovaatimus on alkeiskurssi I tai vastaavat taidot, vastaaviksi taidoiksi voidaan laskea myös pitempiaikainen kokemus ratsastuksesta tai muu hevostausta. Kurssilla syvennytään hevosen käsittelyyn, tutustutaan valjastukseen, valjaisiin ja suitsiin, sekä niiden osiin. Lisäksi tutustutaan hevosen hoitoon ja erilaisiin tallilla tehtäviin hoitotoimenpiteisiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan käyttäytymistä sekä käsittelemään hevosta turvallisesti. Kurssin jälkeen osaat hevosen perushoidon ja tunnet hevosen varusteet sekä niiden osat. Osaat valjastaa hevosen, ajaa käyntiä ja ravia.

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita sekä ravihevosen hoitoa ja ajoa.

Lähtötasovaatimus

Alkeiskurssi I tai muu vahva hevoskokemus, kuten ratsastustausta.

Tavoitteet

 • Hevosen käsittely ja valjastus
 • Turvallinen hevosen käsittely
 • Hevosen varusteet ja niiden osat
 • Hevosen hoito kausittain
 • Hevosella ajo käynnissä ja ravissa

Seuraava alkava kurssi

Maanantaisin klo 19:00
4.1, 11.1, 18.1, 25.1 & 1.2

Lauantaisin klo 11:00
20.2, 27.2, 6.3, 20.3 & 27.3

Tiistaisin klo 18:00
16.3, 23.3, 30.3, 6.4 & 13.4

Perjantaisin klo 18:00
23.4, 30.4, 7.5, 14.5 & 21.5

Hinta 255 €

Perusajokurssi I

Perusajo-kurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, joilla on aikaisempaa kokemusta hevosista ja haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen hoitoon, valjastamiseen ja ajoon. Kurssilla opetellaan ravihevosen ajamista harjoitusradalla sekä raviradalla. Kurssin tavoitteena on oppia turvallista hevosten hoitoa, tutustua hevosten aisteihin, ruumiinosiin, sekä hevosen tunnistamiseen. Kurssin jälkeen osaat ajaa ravihevosta, tunnistat hevosen aistit ja osaat tulkita hevosen reaktioita. Osaat myös tunnistaa hevosen sekä tunnet yleisimmät värit ja merkit.

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen perusajoon sekä hoitoon ja valjastamiseen.

Lähtötasovaatimus

Osallistujalla tulee olla perustaidot hevosen kanssa toimimisesta ja käsittelystä, vähintään alkeiskurssien I ja II taidot tai muuta aikaisempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta.

Tavoitteet

 • Hevosen tunnistus
 • Hevosen ruumiinosat
 • Kuinka kääntää ja pysäyttää hevonen ajossa
 • Kuinka ajaa hölkkää tasaisella vauhdilla
 • Perusajo harjoitusradalla ja raviradalla

Seuraava alkava kurssi

Maanantaisin klo 19:00
8.2, 15.2, 22.2, 1.3 & 8.3

Tiistaisin klo 18:00
20.4, 27.4, 4.5, 11.5 & 18.5

Perjantaisin klo 18:00 (tiiviskurssi 4 x 2t, hinta 205 €)
28.5, 4.6, 11.6 & 18.6

Hinta 255 €

Perusajo-kurssi II

Perusajo-kurssi II on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, joilla on aikaisempaa kokemusta hevosista ja haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen hoitoon, valjastamiseen ja ajoon. Kurssilla opetellaan ravihevosen ajamista harjoitusradalla sekä raviradalla. Kurssin tavoitteena on tutustua tarkemmin hevosen hoitoon, hyvinvoinnin ylläpitoon ja ruokintaan. Kurssin jälkeen osaat ajaa ravihevosta varmoin ottein, suunnitella hevosen ruokintaa, hoitaa ja ylläpitää hevosen terveyttä.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen perusajoon sekä hoitoon ja valjastamiseen.

Lähtötasovaatimus

Osallistujalla tulee olla perustaidot hevosen kanssa toimimisesta ja käsittelystä, vähintään alkeiskurssien I ja II sekä perusajokurssin I taidot tai muuta aikaisempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta.

Tavoitteet

 • Hevosen ajo varmoin ottein tasaisessa tahdissa
 • Tuntea ja suunnitella ruokinta hevoselle
 • Hoitaa ja ylläpitää ravihevosen terveyttä
 • Tunnistaa hevosten yleisimmät sairaudet

Seuraava alkava kurssi

Maanantaisin klo 19:00
15.3, 22.3, 29.3, 5.4 & 12.4

Lauantaisin klo 11:00
8.5, 15.5, 22.5, 29.5 & 5.6

Tiistaisin klo 18:00
25.5, 1.6, 8.6, 15.6 & 22.6

Hinta 255 €

Jatkokurssi I

Aikuisten jatkokurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet alkeiskurssin ja perusajo-kurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kurssilla tutustutaan tarkemmin hevosen ruumiinrakenteeseen, jalkarakenteeseen ja jalkojen osiin. Kurssin jälkeen tunnet hevosen rakenteen sekä jalkarakenteen ja niiden osat, lisäksi osaat ajaa 1000m vakaalla tempolla.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat syventää taitojaan ja hevosten tuntemustaan.

Lähtötasovaatimus

Perusajo I ja II, tai vastaava osaaminen.

Tavoitteet

 • Hevosen rakenteen tunteminen
 • Kavion osien, rakenteen ja hoidon tunteminen
 • Jalkojen-asennot ja rakenne
 • Hevosen ajaminen tasaisessa tahdissa varmoin ottein

Seuraavat alkavat kurssit

Perjantaisin klo 18:00
8.1, 15.1, 22.1, 29.1 & 5.3

Sunnuntaisin klo 9:00
10.1, 17.1, 24.1, 31.1 & 7.2

Maanantaisin klo 19:00
19.4, 26.4, 3.5, 10.5 & 17.5

Hinta 255 €

Jatkokurssi II

Aikuisten jatkokurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet aiemmat kurssiosuudet tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla tutustutaan tarkemmin hevosen hoitoon rankemman treenin jälkeen, sekä jalkojen hoitoon että lihashuoltoon. Lisäksi kurssilla käydään läpi kellotuksen ja jalostuksen perusteita, sekä tutustutaan terveen hevosen tuntomerkkeihin.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat syventää taitojaan ja haluavat mahdollisesti jatkaa hevosten valmennukseen.

Lähtötasovaatimus

Perusajo- I ja II sekä jatkokurssi I, tai vastaava osaaminen.

Tavoitteet

 • Hevosen jalkojen ja lihasten hoito
 • Hevosjalostus
 • Terveen hevosen tuntomerkit
 • Kellotuksen perusteiden tunteminen

Seuraava alkava kurssi

Perjantaisin klo 19:00
12.2, 19.2, 26.2, 5.3 & 12.3

Maanantaisin klo 19:00
24.5, 31.5, 7.6, 14.6 & 21.6

Hinta 255 €

Valmennuskurssi I

Valmennuskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet jatkokurssit tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla tutustutaan ravihevosen valmentamiseen, sen eri muotoihin ja opitaan ajamaan kellon kanssa. Tavoitteena on oppia lämmittämään ja hiittaamaan hevonen, tunnistaa hevosten eri valmennusmuodot, niiden hyödyt ja haitat, sekä ajanoton periaatteet ajettaessa.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat tutustua ravihevosen valmentamiseen.

Lähtötasovaatimus

Jatkokurssi I & II suorittanut tai vastaavien taitojen hallinta.

Tavoitteet

 • Hevosen erilaiset valmennustavat ja kaudet
 • Kuinka hevonen lämmitetään ja hiitataan
 • Kuinka ajetaan tasaista tempoa ja rytmin muutokset

Seuraava alkava kurssi

Torstaisin klo 17:00
11.2, 18.2, 25.2, 4.3 & 11.3

Sunnuntaisin klo 9:00
21.3, 28.3, 4.4, 11.4 & 18.4

Hinta 255 €

Valmennus II

Valmennuskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet aiemmat kurssiosuudet tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opitaan hevosen valmennuksen suunnittelua, tehostamista ja erikoisvarusteita. Lisäksi tutustutaan hevosen kuljettamiseen, jalkojen- ja lihastenhuoltoon valmennuksen jälkeen.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderymä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat syventyä ravihevosen valmentamiseen.

Lähtötasovaatimus

Aiempien kurssitasojen suoritus tai vastaavien taitojen hallinta.

Tavoitteet

 • Valmennussuunnitelman teko
 • Valmennuksen tehostaminen
 • Hevosten erikoisvarusteet
 • Hevosen kuljettaminen
 • Valmennuksen jälkeinen jalkojen- ja lihasten huolto

Seuraava alkava kurssi

Sunnuntaisin klo 9:00
25.4, 2.5, 9.5, 16.5 & 23.5

Hinta 255 €

Kilpakurssi I

Kilpakurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet vähintään jatkokurssit I & II, tai hallitsee vastaavat taidot. Kurssilla opetellaan kilparadalla ajamista, volttilähdön alkeet sekä miten toimitaan hevosen kanssa startissa. Kurssin tavoitteena on oppia kilparadalla ajamisen säännöt, lähdön ja maalin sijaitseminen.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, joita kiinnostaa ajolupakurssin suorittaminen.

Lähtötasovaatimukset

Vähintään jatkokurssi I & II suorittaminen tai vastaava osaaminen (ajaa yksin ja ryhmässä, valmentamisen perusteet).

Tavoitteet

 • Tärkeimmät säännöt ajettaessa kilparadalla
 • Missä lähtö ja maali ovat sinun kotiradallasi
 • Tavallisimmat ravihevosen erikoisvarusteet sekä niiden sovittaminen
 • Kuinka varusteet valitaan kilpahevoselle

Seuraava alkava kurssi

Lauantaisin klo 9:00
20.2, 27.2, 6.3, 20.3 & 27.3

Sunnuntaisin klo 9:00 (tiiviskurssi 4 x 2t, hinta 205 €)
30.5, 6.6, 13.6 & 20.6

Hinta 255€

Kilpakurssi II

Kilpakurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet kilpakurssi I, tai hallitsee vastaavat taidot. Kurssilla opetellaan kilparadalla ajamista, volttilähdöissä toimimista sekä miten toimitaan hevosen kanssa startissa. Kurssin jälkeen osaat viimeistellä hevosen kilpailuun ja hoitaa sen lähdön jälkeen, tavallisimmat ravitermit, lähtölistan lukemisen ja ravihevosen nopeusvalmennuksen. Kurssille voi osallistua myös omalla hevosella.

Laajuus 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat suorittaa ajolupakurssin.

Lähtötasovaatimukset

Aiempien kurssitasojen suoritus tai vastaavien taitojen hallinta.

Tavoitteet

 • Kuinka hevonen viimeistellään kilpailuun
 • Kuinka hevonen hoidetaan lähdön jälkeen
 • Kuinka luet lähtölistan tietoja
 • Ravihevosen nopeusvalmennus

Seuraava alkava kurssi

Tiistaisin klo 18:00
5.1, 12.1, 19.1, 26.1 & 2.2

Hinta 255 €

Kohti kilvanajoa

Kohti kilvanajoa kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa C-ajoluvan ja ovat käyneet Ravikoulun kilpakurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kurssille voi osallistua omalla tai Ravikoulun hevosella. Kurssilla harjoitellaan volttauksen alkeita, ryhmässä ajaminen, raviradan säännöt, varikolla toimiminen hevosen kanssa ja raviradalla maalipaalun, lähtöpaikkojen sekä kellotustolppien hahmottaminen. Kurssille voit osallistua myös yksittäisille kerroille.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat suorittaa C-ajolupakurssin.

Lähtötasovaatimukset

Suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa C-ajoluvan ja ovat käyneet ravikoulun kilpakurssin tai hallitsevat vastaavat asiat.

Sisältö

 • Volttauksen alkeet
 • Parijonossa ajaminen
 • Paikkojen vaihtaminen parijonossa
 • Raviradalla ajamisen säännöt
 • Varikolla toimiminen hevosen kanssa

Seuraava alkava kurssi

Torstaisin klo 19:00
7.1.2021 alkaen (poikkeukset erikseen hopotissa)

Hinta 47€/ krt 220€/ 5krt

Montékurssi I - V

Montékurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka omaavat hyvät perusratsastustaidot sekä hyvän tasapainon. Kurssilla opetellaan montén eli raviratsastuksen alkeita. Perehdytään montéssa käytettäviin hevosen ja ratsastajan yleisinpiin sekä pakollisiin varusteisiin. Kurssilla harjoitellaan oikeaoppista istuntaa sekä hevosen hallintaa selästä käsin. Kurssin jälkeen osaat satuloida montéhevosen oikeaoppisesti, hallitset perusistunnan sekä hevosen hallinnan ratsastaessa.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat tutustua montén lajina sekä harjoitella omaa kehonhallintaa ratsain.

Lähtötasovaatimus

Montékurssilla osallistujalta vaaditaan aiempaa ratsastustaustaa sekä hyvää tasapainoa.

Tavoitteet

 • Montéhevosen varusteiden tunnistaminen sekä varusteiden oikeaoppinen käyttö
 • Oikeaoppinen jockey istunta sekä hevosen hallinta selästä

Seuraava alkava kurssi Hopotissa

Monté I

Sunnuntaisin klo 13:00
14.2, 21.2, 28.2, 7.3 & 14.3

Sunnuntaisin klo 11:00 (tiiviskurssi 4x2t, hinta 225 €)
30.5, 6.6, 13.6 & 20.6

Monté II

Lauantaisin klo 13:00
9.1, 16.1, 23.1, 6.2 & 13.2

Sunnuntaisin klo 11:00
21.3, 28.3, 4.4, 11.4 & 18.4

Monté III

Lauantaisin klo 13:00
20.2, 27.2, 6.3, 20.3 & 27.3

Monté IV

Sunnuntaisin klo 11:00
10.1, 17.1, 24.1, 31.1 & 7.2

Lauantaisin klo 13:00
3.4, 10.4, 17.4, 24.4 & 1.5

Monté V

Sunnuntaisin klo 9:00
14.2, 21.2, 28.2, 7.3 & 14.3

Lauantaisin klo 13:00
8.5, 15.5, 22.5, 29.5 & 5.6

Hinta 280 €

Ajotunnit & Montétunnit

Ajotunnit on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet ravikoululla alkeis- ja perusajo-kurssin tai hallitsee vastaavat taidot. Ajotunneilla pääpaino on valjastamisessa, ajamisessa ja hevosen päivittäisessä hoidossa. Tunneilla ei varsinaista teoriaosuutta. Ajaessa harjoitellaan perusasioita, kuten ryhmässä ajamista, kellottamista ja ohittelua. Ajotunteja myydään myös yksittäisinä tunteina.

Montétunnit on sunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka haluavat harjoitella montératsastusta. Tuntien pääpaino on hevosen varustamisessa, ajamisessa sekä hevosen päivittäisessä hoidossa. Tunneilla ei ole varsinaista teoriaosuutta. Ratsastaessa harjoitellaan perusasioita, kuten ryhmässä ajamista, kellottamista ja ohittelua. Montétunteja myydään myös yksittäisinä tunteina.

Tunnin kesto 1,5 tuntia.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat kehittää ajotaitojaan.

Lähtötasovaatimukset

Ajotunnille tulevan tulee olla suorittanut alkeis- ja peruskurssin tai hallitsevat vastaavat taidot, eli itsenäinen hevosen käsittely, valjastus sekä ajotaito.
Montétunneille vaatimuksena hyvä perusratsastustaito.

Sisältö

 • Varustaminen ja ajaminen/ratsastaminen
 • Ryhmässä ajaminen
 • Kellottaminen
 • Ajamisen hallinta sekä ohitukset
 • Maastossa ajaminen

Seuraava alkava kurssi

Ajotunnit maanantaisin klo 17:30, poikkeukset hopotissa

Montétunnit sunnuntaisin klo 13:30, poikkeukset hopotissa

Hinta ajotunnit 45 €/krt, 190 €/ 5krt
montétunnit 47 €/krt, 220€/ 5 krt

Aikuisten Kärryterapia

Tule nauttimaan hevosista ja yhdessäolosta. Kärryterapia on tarkoitettu niille, jotka haluavat rauhoittua hevosten kanssa. Tunneilla keskitytään hevosten hoitoon, hyvinvointiin ja ajetaan rauhallisessa tahdissa, käyntiä ja hölkkää. Keskitytään tähän päivään, hevoseen ja yhdessäoloon.

Tunneilla opitaan myös tulkitsemaan hevosta, lukemaan sen elekieltä, sekä urheiluhevosen hyvinvoinnin ylläpitoa.

Kurssina kärryterapia sopii hyvin myös niille, jotka haluavat käydä ajamassa hevosilla, mutta maltillisempaa tahtia kuin muilla kursseilla.

Tunnin kesto 2 tuntia.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat kehittää hevostenlukutaitoaan, nauttia hevosten kanssa olemisesta ja rauhoittua tähän päivään.

Tasovaatimus

Osallistujalla tulee olla perustaidot hevosen kanssa toimimisesta ja käsittelystä (vähintään alkeiskurssien I ja II taidot tai muuta aikaisempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta).

Hinta 40 €/krt, 190€/ 5krt