Aikuisten kurssit

Alkeiskurssi

Aikuisten alkeiskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka haluavat tutustua raviurheilun maailmaan. Lähtötasovaatimusta ei ole. Kurssilla opetellaan tunnistamaan hevosen käyttäytymistä, tutustaan hevosen aisteihin sekä ravihevosen hoitoon, väreihin, merkkeihin ja rotuihin. Lisäksi opetellaan varusteiden osia, valjastamista sekä toimimaan turvallisesti hevosen kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan hevosen tavallinen käyttäytyminen ja tarpeet, tulkitsemaan eleitä ja ilmeitä sekä oppia tuntemaan hevosen rakennetta sekä kavioiden anatomiaa ja toimintaa. Kurssin jälkeen osaat hevosen turvallisen ja perushoidon, mitä ovat hevosen tavallisimmat värit, merkit ja rodut. Osaat valjastaa hevosen, ajaa käyntiä ja ravia sekä nimetä valjaiden sekä kärryjen osat.

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat oppia hevostaidon alkeita sekä ravihevosen hoitoa ja ajoa

Lähtötasovaatimus

Ei mitään

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Hevosen käyttäytyminen ja aistit
 • Ravihevosen hoito
 • Värit, merkit ja rodut
 • Turvallinen toimiminen hevosen kanssa
 • Varusteet ja valjastus

Tavoitteet

 • Hevosen tavallinen käyttäytyminen ja tarpeet
 • Hevosen aistit
 • Hevosen isoimmat ulkoiset anatomiset osat
 • Kavioiden anatomia ja toiminta
 • Turvallinen hevosen hoito
 • Ravihevosen tavallisimmat värit, merkit ja rodut
 • Valjaat ja kärryjen osat
 • Hevosen valjastus
 • Kuinka ajaa hevosella käyntiä ja ravia

Seuraava alkava kurssi

Hinta 255 €

Perusajokurssi

Perusajo-kurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, joilla on aikaisempaa kokemusta hevosista ja haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen hoitoon, valjastamiseen ja ajoon. Kurssilla opetellaan raviradalla ja harjoitusradalla ajamista, ravihevosen varusteita ja hevosten perushoitoa ennen ja jälkeen ajon. Kurssin tavoitteena on oppia turvallista hevosten hoitoa, valjaiden ja kärryjen osia, hevosten valjastusta sekä perusajoa. Kurssin jälkeen osaat ravihevosen ajamisen ja hoitamisen perusteet sekä tavallisimmat ravihevosen varusteet ja valjastamisen.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat opetella ja saada varmuutta ravihevosen perusajoon sekä hoitoon ja valjastamiseen.

Lähtötasovaatimus

Osallistujalla tulee olla perustaidot hevosen kanssa toimimisesta ja käsittelystä (vähintään alkeiskurssin taidot ja aikaisempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta).

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Turvallinen toimiminen hevosen kanssa
 • Hevosten hoitaminen ennen ja jälkeen ajon
 • Varusteet ja valjastus
 • Hevosen ajaminen turvallisesti harjoitusradalla ja raviradalla

Tavoitteet

 • Turvallinen hevosen hoito
 • Valjaat ja kärryjen osat
 • Hevosen valjastus
 • Kuinka ajaa hevosella käyntiä ja ravia
 • Kuinka kääntää ja pysäyttää hevonen ajossa
 • Kuinka ajaa hölkkää tasaisella vauhdilla
 • Perusajo harjoitusradalla ja raviradalla

Seuraava alkava kurssi

Hinta 255 €

Jatkokurssi

Aikuisten jatkokurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet Alkeiskurssin tai perusajo-kurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kurssilla opetellaan tallin tapoja ja rutiineja, terveen hevosen tuntomerkit, hevosen terveydenhoitoa ja tutustutaan tallin lääkekaappiin. Lisäksi opetellaan varusteiden huoltoa, yleisimmät rehut ja perusteet hevosen ruokinnasta, ravihevosen eri valmennustapoja sekä ajanoton perusteet. Tavoitteena on oppia hevosen yleisimmät tarttuvat taudin ja niiden hoito. Kurssin jälkeen osaat huoltaa hevosen varusteet, tunnistat ravihevosen erivalmennustavat, osaat ajaa 1000m vakaalla tempolla sekä antaa hevoselle valmennuksen jälkeistä hoitoa.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka suunnittelevat ajolupakurssin suorittamista tai haluavat syventää taitojaan.

Lähtötasovaatimus

Alkeiskurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (valjastaa ja ajaa käyntiä ja ravia).

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Talli ja tallirutiinit
 • Terve hevonen
 • Hevosen terveydenhoito ja tallin lääkekaappi
 • Hevosen käsittely
 • Varusteiden hoito
 • Rehut ja ruokinta
 • Ravihevosen erilaiset valmennustavat
 • Ajanotto

Tavoitteet

 • Tallirutiinit sekä tallin hoito
 • Terveen hevosen tuntomerkit
 • Hevosen tavallinen terveydenhoito
 • Tarttuvien tautien perushoito
 • Tallin lääkekaapin sisältö
 • Varusteiden hoito
 • Hevosrehut ja ruokkiminen
 • Ravihevosen tavallisimmat valmennustavat
 • Ravihevosen hoito valmennuksen jälkeen
 • Ajanoton perusteet
 • Ajaminen vakaalla tempolla 1000m

Seuraavat alkavat kurssit

Hinta 255 €

Montékurssi

Montékurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka omaavat hyvät perusratsastustaidot sekä hyvän tasapainon. Kurssilla opetellaan montén eli raviratsastuksen alkeita. Perehdytään montéssa käytettäviin hevosen ja ratsastajan yleisinpiin sekä pakollisiin varusteisiin. Kurssilla harjoitellaan oikeaoppista istuntaa sekä hevosen hallintaa selästä käsin. Kurssin jälkeen osaat satuloida montéhevosen oikeaoppisesti, hallitset perusistunnan sekä hevosen hallinnan ratsastaessa.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat tutustua montén lajina sekä harjoitella omaa kehonhallintaa ratsain.

Lähtötasovaatimus

Montékurssilla osallistujalta vaaditaan aiempaa ratsastustaustaa sekä hyvää tasapainoa.

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Montéhevosen sekä ratsastajan perusvarusteet
 • Erikoisvarusteet
 • Satulointi
 • Jockey istunta

Tavoitteet

 • Montéhevosen varusteiden tunnistaminen sekä varusteiden oikeaoppinen käyttö
 • Oikeaoppinen jockey istunta sekä hevosen hallinta selästä

Seuraava alkava kurssi

Hinta 280 €

Valmennuskurssi

Valmennuskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet jatkokurssin tai hallitsevat vastaavat taidot. Kurssilla opitaan hevosen rehuja, tutustutaan hevosen kuljettamiseen, ravihevosen valmentamiseen, hevosen hoitoon rankemman valmennuksen jälkeen ja opitaan ajamaan kellon kanssa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan hevosen tavallisimmat rehut, oppia käytännöt hevosen turvallisesta lastaamisesta, erilaiset hevosen valmennustavat, lämmittämään ja hiittaamaan hevonen, hoitamaan hevosta rankemman treenin jälkeen sekä ajanoton periaatteet ajettaessa.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat syventyä ravihevosen valmentamiseen.

Lähtötasovaatimus

Jatkokurssin suorittanut tai vastaavien taitojen hallinta.

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Hevosrehut
 • Hevosen kuljettaminen
 • Ravihevosen valmentaminen
 • Hevosen hoito rankemman valmennuksen jälkeen
 • Kellon kanssa ajaminen
 • Ravihevosen erikoisvarusteet

Tavoitteet

 • Hevosen tavallisimmat rehut
 • Kuinka hevonen lastataan turvallisesti kuljetusautoon
 • Hevosen erilaiset valmennustavat
 • Kuinka hevonen lämmitetään ja hiitataan
 • Kuinka hevonen hoidetaan rankemman valmennuksen jälkeen
 • Kuinka ajetaan tasaista tempoa ja rytmin muutokset

Seuraava alkava kurssi

Hinta 255 €

Kilpakurssi

Aikuiskurssi on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet Aikuiskurssin jatkokurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kurssilla opetellaan kilparadalla ajamista, volttilähdön alkeet, ravihevosen
erikoisvarusteita sekä miten toimitaan hevosen kanssa startissa. Kurssin tavoitteena on oppia kilparadalla ajamisen säännöt, lähdön ja maalin sijaitseminen, ravihevosen erikoisvarusteet ja niiden sovittaminen sekä kuinka varusteet valitaan kilpahevoselle. Kurssin jälkeen osaat viimeistellä hevosen kilpailuun ja hoitaa sen lähdön jälkeen, tavallisimmat ravitermit, lähtölistan lukemisen ja ravihevosen nopeusvalmennuksen. Kurssille voi osallistua myös omalla hevosella.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat suorittaa ajolupakurssin.

Lähtötasovaatimukset

Jatkokurssin suorittaminen tai vastaava osaaminen (ajaa yksin ja ryhmässä, valmentamisen perusteet)

Laajuus

5 x 2 tuntia

Sisältö

 • Kilparadalla ajaminen
 • Volttilähdön alkeet
 • Ravihevosen erikoisvarusteet
 • Hevonen startissa

Tavoitteet

 • Tärkeimmät säännöt ajettaessa kilparadalla
 • Missä lähtö ja maali ovat sinun kotiradallasi
 • Tavallisimmat ravihevosen erikoisvarusteet sekä niiden sovittaminen
 • Kuinka varusteet valitaan kilpahevoselle
 • Kuinka hevonen viimeistellään kilpailuun
 • Kuinka hevonen hoidetaan lähdön jälkeen
 • Kuinka luet lähtölistan tietoja
 • Ravihevosen nopeusvalmennus

Seuraavat alkavat kurssit järjestetään

Hinta 255€

Ajotunnit

Ajotunnit on suunnattu yli 16-vuotiaille ja aikuisille, jotka ovat suorittaneet ravikoululla alkeis-, jatko- ja perusajo-kurssin tai hallitsee vastaavat taidot. Ajotunneilla pääpaino on valjastamisessa, ajamisessa ja hevosen päivittäisessä hoidossa. Tunneilla ei varsinaista teoriaosuutta. Ajaessa harjoitellaan perusasioita, kuten ryhmässä ajamista, kellottamista ja ohittelua. Ajotunteja myydään myös yksittäisinä tunteina.

Kohderyhmä

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat kehittää ajotaitojaan.

Lähtötasovaatimukset

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka ovat suorittaneet alkeis-, perus- ja jatkokurssin tai hallitsevat vastaavat taidot.

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Valjastaminen ja ajaminen
 • Ryhmässä ajaminen
 • Kellottaminen
 • Ajamisen hallinta sekä ohitukset
 • Maastossa ajaminen

Seuraavat alkavat kurssit

Maanantaisin klo 18.30 - 20.00, poikkeuksista ilmoitetaan erikseen

Hinta 190€

Kohti kilvanajoa

Kohti kilvanajoa kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa C-ajoluvan ja ovat käyneet Ravikoulun kilpakurssin tai hallitsevat vastaavat asiat. Kurssille voi osallistua omalla tai Ravikoulun hevosella. Kurssilla harjoitellaan volttauksen alkeita, ryhmässä ajaminen, raviradan säännöt, varikolla toimiminen hevosen kanssa ja raviradalla maalipaalun, lähtöpaikkojen sekä kellotustolppien hahmottaminen. Kurssille voit osallistua myös yksittäisille kerroille.

Kohderyhmät

Yli 16-vuotiaat ja aikuiset, jotka haluavat suorittaa C-ajolupakurssin.

Lähtötasovaatimukset

Suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa C-ajoluvan ja ovat käyneet ravikoulun kilpakurssin tai hallitsevat vastaavat asiat.

Laajuus

5 x 1,5 tuntia

Sisältö

 • Volttauksen alkeet
 • Parijonossa ajaminen
 • Paikkojen vaihtaminen parijonossa
 • Raviradalla ajamisen säännöt
 • Varikolla toimiminen hevosen kanssa

Seuraavat alkavat kurssit

Hinta 220€